Алгоритми Scratch. Частина 1

Тест з інформатики на тему "Програмування в Scratch". Тест призначений для узагальнення знань учнів 5 класу з теми "Основи програмування. Середовище програмування Scratch"
Інструкція до тесту
Перед вами  підсумковий тест з теми "Програмування в Scratch". Для успішного проходження тестування, оберіть одну або декілька правильних, на вашу думку відповідей. Але будьте уважними, оскільки за неправильну відповідь кількість набраних балів буде зменшуватись.
Заповніть, будь ласка, форму реєстрації. Ця форма використовується виключно для обробки результатів тестування.
Кількість питань у тесті: 15