1 курс Excel

Тематичний контроль для студентів 1 курсу коледжа з теми "Електронні таблиці MS Excel 2010".
Оцінюється за 12 бальною системою.
Інструкція до тесту
Дайте відповіді на запитання.
Більшисть питань мають 1 правильну відповідь (ставити позначку у коло).
Деякі питання мають множинний вибір - варіанти відповідей мають прямокутникі.
При отриманні Результату ОБОВЯЗКОВО зліва зверху у рядку ВАШЕ ИМЯ надрукувати ГРУПУ та власне ПРІЗВИЩЕ.
Заполните форму регистрации
Кількість питань в тесті: 45