Контрольна робота "Системи лінійних рівнянь із двома змінними"

Тест для контролю навченості з теми "Системи лінійних рівнянь з двома змінними". Тест містить завдання двох типів : з вибором однієї правильної відповіді та запитання на введення числової відповіді.

Інструкція до тесту
Будьте уважні!!! Читайте вказівки до кожного завдання, як правильно записувати відповідь.
Введіть прізвище та ім'я
Кількість питань в тесті: 9