Формули скороченого множення

Тест - перевірка знань учнів даної теми. Тест складається із запитань на вписування відповіді та встановлення відповідності. Даний тест містить вісім завдань різного ступеня складності, які оцінюються за дванадцятибальною шкалою результативності.
Інструкція до тесту
 У запитанні з відкритою відповіддю у результат записувати лише число. Якщо результатом є десятковий дріб - записувати через кому. Якщо потрібно записати у відповідь від'ємне число, то знак "-" ставиться перед числом без пробілу.
Заполните форму регистрации
Кількість питань у тесті: 8
 
Автор: Новак Н.П.