Межi речення

Інтерактивний диктант з української мови для 2 класу "Липа" 

Iнструкцiя до тексту

Встанови межi речень. На початку кожного слова вибери потрібну букву: велику або маленьку. В кінці речення вибирай: (крапка). Якщо крапку ставити не потрiбно, вибирай -

Кількість питань у тесті: 1