Самостійна робота "формули скороченого множення"

Повторення з теми: "Цілі вирази. Формули скороченого множення". Тест створено для учнів 7 класу

Інструкція до тесту

 Тест складається із запитань та варіантів відповіді. Потрібно вибрати правильну відповідь. Даний тест містить  завдання різного ступеня складності, які оцінюються за дванадцятибальною шкалою результативності.

Заповніть форму реєстрації
Кількість питань у тесті: 11