Seond Conditional

Текст містить авдання відкритої форми на заповнення пропусків у реченнях. Потрібно посавити у відповідній часовій формі дієслова, які подано у дужках.

Інструкція до тесту

Complete the second conditional sentences. Use correct tenses of the verbs.

Complete the second conditional sentences. Put the words in brakets in the correct tense.
Кількість питань у тесті: 7