Складносурядне речення

Завдання для систематизації знань з мови й літератури.  Текстовий матеріал підібрано з новели Ольги Кобилянської «Valse melancolique»

Інструкція до тесту

  Виконуючи тестові завдання з мови, ви одночасно повторите літературний твір, що виноситься на ЗНО.

Кількість питань у тесті: 12