ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ

При проходженні теста Ви перевірите знання теорії з тем: "Фізика - наука про природу. Фізичні тіла та фізичні явища", "Наукові методи вивчення природи. Внесок українських учених у розвиток фізики",  "Будова речовини. Молекули. Атоми", "Фізичні величини. Вимірювання фізичних величин", "Похибки й оцінювання точності вимірювань".
Инструкция к тесту
Оберіть правильні відповіді на поставлені питання. Відповіді можуть бути як одинарні так і множинні, як числові так і текстові. Будьте уважні!
Кількість питань у тесті: 14