Читання мовчки. 8 клас

Українська мова 8 клас Текст до читання мовчки Перевірочна або кнтрольна робота

Інструкція до тесту

Прочитайте текст за відведений час. Перейдіть за посиланням та виконайте тестове завдання

Кількість питань у тесті: 0