Проміжний тест з Python (7 клас)

Проміжний тест з Python (7 клас)

В тест включені питання з тем:

1. Поняття програми та мови програмування. Мова Python.

2.  Змінні. Прості типи даних мови  Python. Дії з типами даних.

3. Дії з текстом.

4. Розгалуження в  Python.

5. Цикли в мові  Python.

Инструкция к тесту

1. Введіть прізвище, ім'я та клас

2. Пройдіть тестування

Заповніть форму реєстрації
Кількість питань у тесті: 14