Поняття про комп'ютерні мережі. Робота в локальній мережі

Даний тест містить питання з таких тем "Інформаційно-комунікаційні технології", "Побудова та організація комп'ютерних мереж" (за підручником  Інформатика, І.О.Завадський)
Інструкція до тесту
У завданнях 1-10 виберіть одну правильну відповідь.
У завданнях 11-16 виберіть всі, на вашу думку, правильні відповіді.
Кількість питань в тесті: 16