8_6_3 Цикли з лічильником. Цикли з передумовою.

Тест - контроль для учнів 8 класу з теми "Цикли з лічильником. Цикли з передумовою"
Інструкція до тесту
Для питань 1, 2, 5-8 та 10-13 виберіть одну правильну відповідь.
В завданнях 4 та 9 вставтепропущені слова із запропонованого списку.
ДЛя завдання 4 та 14 встановіть відповідность між об'єктами.
Введіть прізвище, ім'я, клас
Кількість питань у тесті: 14