9_6_1 Поняття комп'ютерної графіки

Тест - контроль для учнів 9 класу з теми "Поняття комп'ютерної графіки"
Інструкция до тесту
В питаннях 1, 3, 4 вставте пропущенні слова із запропонованих у списку.
В питаннях 2, 6 тв 8 виберіть кілька правильних відповідей.
В питаннях 7, 9-12 виберіть одну правильну відповідь.
В завданні 5 встановіть відповідність між графічним редактором та типом зображення.
Введіть прізвище, ім'я та клас
Кількість питань в тесті: 12