6_4_5 Вставляння графічних об’єктів у текстовий документ. Вставляння організаційних діаграм.

Тест - контроль для учнів 6 класу з теми "Вставляння  графічних об’єктів у текстовий документ. Вставляння  організаційних діаграм. "
Інструкція до тесту
В питаннях 1-3, 6 та 7 виберіть одну, на ваш погляд, відповідь.
В завданні 8 оберіть всі правильні, на ваш погляд, відповіді.
Для 5 завдання встановіть правильну послідовність.
В 9 завданні вставте пропущені слова із запропонованих у списках.
В 4 та 10 завданнях встановіть відповідність між зображеннями та їх назвою або способом створення. 
Введіть прізвище, ім'я та клас
Кількість питань у тесті: 10