11_3_2 Створення бази даних.

Тест - контроль для учнів 11 класу з теми "Створення бази даних"
Інструкція до тесту
В запитаннях 1-4 та 7 виберіть декілька правильних відповідей.
В запитаннях 5, 6, 8-10 та 12 виберіть одну правильну відповідь.
В завданні 11 встановіть відповідність між об'єктими БД та їх використанням.
Введіть прізвище, ім'я та клас
Кількість питань у тесті: 12