Менеджмент проектів ПЗ (контрольний модуль №2, І рівень)

Тест призначений для визначення базових (початкових) знань студентів (І рівень) при проведенні модульної контрольної роботи з дисципліни "Менеджмент проектів програмного забезпечення".
Інструкція до тесту
 І рівень (початковий)
 
Цей рівень включає шість тестових запитань, за кожне з яких Ви можете отримати 2 бали і таким чином набрати в сумі 12 балів. Такий результат є задовільним і відповідає оцінці 3 (задовільно) за національною шкалою і Е за шкалою ECTS.
Заповніть форму реєстрації
Кількість питань в тесті: 6