«Експрес-діагностика рівня самооцінки»

Тест призначений для експрес-діагностики рівня самооцінки особистості

Інструкція до тесту

Відповідаючи на запитання, вказуйте, наскільки характерні для вас перераховані нижче стани. Використовуйте таку шкалу:

дуже часто — 4 бали;
часто — 3 бали;
іноді — 2 бали;
рідко — 1 бал;
ніколи — 0 балів.

Кількість питань у тесті: 15