5_1_1. Інформаційні процеси та системи

Тест для перевірки знань учнів 5 класу з теми "Інформаційні процеси та системи"
Інструкція до тесту
В запитаннях 1, 4, 6 та 9 вставте пропущені слова із запропонованих зі списку.
В 2, 7 та 8 завданні виберіть декілька правильних відповідей.
Встановіть відповідність між об'єктами та термінами у питаннях 3, 5 та 10.
Введіть прізвище, ім'я та клас
Кількість питань у тесті: 10