5_2_6. Пошук відомостей у мережі Інтернет.

Тест - контроль для учнів 5 класу з теми "Пошук відомостей у мережі Інтернет."
Інструкція до тесту
У завданнях 1 - 7 виберіть одну правильну відповідь.
Встановіть відповідність між параметрами у завданні 8.
У завданні 9 виберіть декілька правильних відповідей.
У завданні 10 встановіть послідовність дій. 
Введіть прізвище, ім'я та клас
Кількість питань у тесті: 10