5_4_13. Лінійні алгоритми. Складання лінійного алгоритму

Тест - контроль для учнів 5 класу з теми "Лінійні алгоритми. Складання лінійного алгоритму"
Інструкція до тесту
В питаннях 1-3, 5, 7, 8, 10 виберіть одну правильну відповідь.
В завданнях 4 та 9 встановіть відповідність між парамнтрами.
В завданні 6 встановіть послідовність дій алгоритма.
Введіть прізвище, ім'я та клас
Кількість питань у тесті: 10