5_4_14. Алгоритмічна структура розгалуження. Складання алгоритмів з розгалуженням.

Тест - контроль для учнів 5 класу з теми "Алгоритмічна структура розгалуження. Складання алгоритмів з розгалуженням."
Інструкція до тесту
В завданнях 1, 6, 8 та 9 встановіть відповідність між параметрами.
В завданнях 4, 5 та 10 виберіть одну правильну відповідь.
В завданнях 2 та 7 вставте пропущені слова із запропонованих у списках.
В завданні 3 виберіть декілька правильних відповідей.
Введіть прізвище, ім'я та клас
Кількість питань у тесті: 10