5_4_15. Алгоритми з повтореннями. Цикли з умовою та цикли з лічильником.

Тест - контроль для учнів 5 класу з теми "Алгоритми з повтореннями. Цикли з умовою та цикли з лічильником."
Інструкція до тесту
В завданнях 3 - 10 виберіть одну правильну відповідь.
В завданні 1 вставте пропущне слово із запропонованого зі списку.
В завданні 2 встановіть відповідність між параметрами питання.
Введіть прізвище, ім'я та клас
Кількість питань у тесті: 10