5_4_16. Узагальнюючий тест з теми "Алгоритми і програми."

Узагальнюючий тест для учнів 5 класу з теми "Алгоритми і програми."
Інструкція до тесту
В запитаннях 1 та 6 виберіть декілька правильних відповідей.
В питаннях 3-5 та 7-10 виберіть одну правильну відповідь.
В завданні 3 встановіть відповідність між параметрами питання. 
Введіть прізвише, ім'я та клас
Кількість питань у тесті: 10