6_5_1 Комп'ютерні мережі та їх призначення. Типи комп'ютерних мереж. Поняття користувача й сеансу користувача

Тест - контроль для учнів 6 класу з теми "Комп'ютерні мережі та їх призначення. Типи комп'ютерних мереж. Поняття користувача й сеансу користувача"
Инструкция к тесту
В завданнях 1 та 7 вставте пропущені слова із запропонованих у списку.
В запитаннях 2 та 9 виберіть декілька правильних відповідей.
У завданні 4 встановіть послідовність дій.
У завданні 6 встановіль відповідність між поняттям та поясненням.
В питаннях 3, 5, 8 та 10 виберіть одну правильну відповідь.
Введіть прізвище, ім'я та клас
Кількість питань в тесті: 10