ТЕМА № 5 «ОСНОВИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ»

Тести з охорони праці та безпеки життєдіяльності 10 запитань. Кожна правильна відповідь оцінюється у відсотках (%) або 1 бал за одну правильну відповідь. В сумі за пройдений увесь тест отримуєте 10 балів. 

Інструкція до тесту

Виконайте тестові завдання по ддругій темі: "Психофзіологічні вимоги до умов праці. Система "Людина - машина - Середовище". На кожне питання встановлений час - 60 секунд. Кожне питання має одну правильну відповідь. Виконавши правильно всі десять питань отримаєте 10 балів.

Кількість питань у тесті: 10