10_2_2 Електронна пошта. Робота з поштовим клієнтом.

Тест - контроль для учнів 10 класу з теми "Електронна пошта. Робота з поштовим клієнтом"
Інструкція до тесту
В завданні 1 вставте пропущені слова із запропонованого списку.
В завданнях 2, 3, 7, 9 та 10 виберіть декілька правильних відповідей.
В завданнях 4, 5 та 8 виберіть одну правильну відповідь.
В завданні 6 встановіть відповідність між позначками та доменними адресами.
Введіть прізвище, ім'я та клас
Кількість питань у тесті: 10