7_1_1 Поштова служба Інтернету

Тест - контроль для перевірки знань учнів 7 класу з теми "Поштова служба Інтернету"
Інструкція до тесту
У завданнях 1 та 3 вставтепропущені слова із запропонованих списків.
В завданняз 2, 4, 6 та 8 виберіть декілька правильних відповідей.
В завданнях 5 та 10 встановіть відповідність між поняттями.
У завданні 7 виберіть одну правильну відповідь.
Для завдання 9 визначте порядок виконання дій.
Введіть прізвище, ім'я та клас
Кількість питань у тесті: 10