6_1_1 Поняття комп'ютерної графіки

Тест - контроль для учнів 6 класу з теми "Поняття комп'ютерної графіки"
Інструкція до тесту
Для завдань 1, 2, 4, 5 та 9 виберіть декілька правильних відповіде.
В завданняч 3, 6 - 8 та 10 виберіть однк правильну відповідь.
Кількість питань у тесті: 10