Додатні та від'ємні числа. Число 0. Координатна пряма.

Математика 6 клас. Тема: Додатні та від'ємні числа. Число 0. Координатна пряма. Мета тесту: перевірити сприйняття учнями нового матеріалу. Завдання тесту відповідають навчальній програмі з математики для 6-го класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Інструкція до тесту

Тест містиь 14 завдань різного рівня складності, з них 9 з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих, 4 на множинний вибір, 1 на встановлення послідовності дій. Кожне завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в один бал, а завдання на встановлення послідовності дій оцінюється в два бали. Максимальна кількість балів - 12.

Заповніть форму реєстрації
Кількість питань у тесті: 14
 
Джерело: matematikatests