Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія.

Тест з фонетики, графіки, орфографії та орфоепії. Знання граматики. 

Інструкція до тесту

Виберіть одну правильну відповідь. Кожна правильна відповідь 1 бал.

Кількість питань у тесті: 12