Тип мислення

Тип мислення - індивідуальний спосіб перетворення інформації. Знаючи свій тип мислення, можна прогнозувати успішність в конкретних видах професійної діяльності. Виділяють 4 базових типів мислення, кожен з яких володіє специфічними характеристиками: предметне, образне, знакове і символічне мислення. У даній версії опитувальника типи мислення уточнені, відповідно до наявних у вітчизняній психології, класифікаціями (предметно-дієве, абстрактно-символічне, словесно-логічне, наочно-образне).

Інструкція до тесту

У кожної людини переважає певний тип мислення. Даний опитувальник допоможе вам визначити свій тип мислення. Якщо згодні або не згодні з висловлюванням то ставте відповідно "так" або "ні".

Заповніть форму реєстрації
Кількість питань у тесті: 40