Множення звичайних дробів

Математика 6 клас. Тема: множення звичайних дробів. Мета тесту: перевірити вміння учнів використовувати правила множення звичайних дробів, основну властивість дробу, знаходити дріб (%) від числа, переводити мішаний дріб в неправильний. Завдання тесту відповідають навчальній програмі з математики для 6-го класу загальноосвітніх навчальних закладів.
Множення звичайних дробів
Тест містиь 12 завдань різного рівня складності, з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих. Кожне завдання оцінюється в один бал. Максимальна кількість балів - 12.
Кількість питань в тесті: 12