Ділення дробів

Математика, 6 клас. Тема: Ділення дробів. Мета тесту: перевірити знання правила ділення звичайних дробів; вміння переводити мішаний дріб в неправильний; знаходити середнє арифметичне двох чисел; знаходити число за його дробом або відсотком.
Ділення дробів
Тест містить 12 завдань різних рівнів складності, з вибором однієї правильної відповіді. Одна текстова задача потребує введення відповіді. Кожне завдання оцінюється в 1 бал. Максимальна кількість балів - 12. Завдання тесту відповідають навчальній програмі з математики для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів.
Кількість питань у тесті: 12