11 клас. Многогранники. Призма

Геометрія, 11 клас. тема: Призма. Мета тесту: перевірити рівень засвоєння учнями таких понять як двогранний кут, призма, правильна призма, похила призма; вміння використовувати властивості призм при ров'язуванні задач; навички знаходження елементів призми, та побудови її перерізів; вміння знаходити площу бічної та повної поверхонь призми.
Многогранники. Призма
Тест містить 9 завдань різного рівня складності. Перші чотири завдання передбачають одну правильну відповідь з чотирьох запропонованих і відповідають початковому рівню навчальних досягнень. Наступні п'ять завдань містять вісім варіантів відповідей, з яких треба вибрати декілька правильних, або неправильних. Останні завдання відповідають високому рівню навчальних досягнень.
Кількість питань у тесті: 9