Безсполучникове складне речення.

Складне безсполучникове речення. Тестові завдання. Українська мова. Перевірка рівня знань.

Інструкція до тесту

Тест "Складне безсполучникове речення" складається з 12 тестових завдань. Завдання 1-11 мають 1 правильну відповідь, завдання 12 - 2 відповіді.

Кількість питань у тесті: 12