Історія Давнього світу

Антична цивілізація та її сусіди (частина 2). Питання стосуються основних дат, імен та подій, пов'язаних із темами греко-перських війн, устрою Афін за часів Перикла, утворення імперії Александра Македонського, появи Елліністичних держав та перебування сарматів в землях України. 

Инструкция к тесту

При проходженні тесту, зверніть увагу, що у питаннях з 1 по 14 є лише один правильний варіант відповіді. Питання 15-18 передбачають необхідність вписати відповідь у потрібне поле. 

Кількість питань у тесті: 18