Тестирование к контрольной точке № 1. Фольклор і література як види мистецтва: спільне та відмінне. Рецепція фольклорних образів і мотивів у літературі

Тестові завдання передбачають перевірку знань із дисципліни "Фольклорні образи і мотиви в російській і українській літературах", зокрема тем "Фольклор і література як види мистецтва: спільне та відмінне",  "Рецепція фольклорних образів і мотивів у літературі"

Інструкція до тесту

Матеріал тестів - це загальні поняття з фольклору та міфології.  Пропонуються завдання із одним правильним варіантом відповіді. За кожну правильну відповідь нараховується 1 (один) бал, що у сумі дорівнюватиме 15 (п'ятнадцяти) балам.   Успіхів! 

Кількість питань у тесті: 15