Властивості та графік показникової функції

Тест на перевірку знань означення та графіка функцій показникової функції

 
Тест на перевірку знань означення та графіка функцій показникової функції

У тесті необхідно вибрати або одну правильну відповідь або декілька правильних відповідей. 

ПІБ
Кількість питань у тесті: 7
Ви можете вибрати бажану кількість питань