Тестирование к контрольной точке № 1 з дисципліни "Вступ до літературознавства"

Тестові завдання передбачають перевірку знань із дисципліни "Вступ до літературознавства", зокрема теми «Вступ. Література як вид мистецтва», «Літературний твір як структура»

Інструкція до тесту

Матеріал тестів - загальні поняття з літературознавства.  Пропонуються завдання із одним правильними варіантом відповіді.  За кожну правильну відповідь нараховується 1 (один) бал, що у сумі дорівнюватиме 15 (п'ятнадцяти) балам.

Кількість питань у тесті: 15