Т2. Функції та їх графіки

Вибірка 14 питань з 86 забезпечує багатоваріантність перевірки знань з теми "Функції та їх графіки" 

Інструкція до тесту

Даний тест може бути використан при повторенні теми "Функціїї та графіки"при підготовці до ЗНО. Вибірка 14 питань з 86 забезпечує обєктивність оцінювання. Перевіряються знання графіків елементарних функцій, в тому числі побудови графіків методом геометричних перетворень, уміння знаходити область визначення, нулі функції, дослідити функцію на парність-непарність, визначити проміжки зростання-спадання за графіком, належність точки графіку функції.

Прізвище, ім'я
Кількість питань у тесті: 14
 
Автор: Олійник О.В.