Самостійні частини мови (Прикметник. Числівник. Займенник)

Контрольна робота з теми "Самостійні частини мови" допоможе вчителю перевірити знання учнів про прикметник, числівник і займенник.

Інструкція до тесту

Контрольна складається з 12 завдань як з однією правильною відповіддю, так і на відповідність.

Кількість питань у тесті: 12