Методика діагностики "перешкод" у встановлені емоційних контактів (В. В. Бойко)

Яка сума набраних Вами балів? Вона може коливатися від 0 до
25.Чим більша сума балів, тим більше виражена Ваша емоційна
проблема у повсякденному спілкуванні. Не варто також заспоко юватися, якщо Ви набрали мало балів (0-2). Або Ви були не від верті, або погано бачите себе збоку

Якщо Ви набрали не більше 5 балів — емоції зазвичай не зава жають Вам спілкуватися.
6-8 балів — у Вас є деякі проблеми у повсякденному спілку ванні.
9-12 балів — свідчать про те, що Ваші «емоції на кожень день»
певною мірою ускладнюють Вам спілкування з партнерами.
13 балів і більше — емоції явно заважають вам встановлю вати контакти з людьми, можливо Ви підпадаєте під вплив деяких
дезорганізуючих реакцій чи станів. Зверніть увагу, чи немає кон кретних перешкод, котрі виникають у Вас — це пункти, за якими
Ви набрали 3 і більше балів.

Инструкция к тесту

Вам потрібно прочитати судження і дати відповідь
«так» чи «ні»:

Кількість питань у тесті: 13