Теорема Вієта

Повторіть теорему Вієта та теорему, обернену до теореми ВІєта. Тест для експрес-контролю.
Інструкція до тесту
Якщо х1та х2 корені квадратного рівняння ax2+bx+c=0, то х12=\frac{-b}{a}, х1·х2=\frac{c}{a}.
Якщо числа х1та х2 такі, що х12=\frac{-b}{a}, х1·х2=\frac{c}{a}, то ці числа є коренями квадратного рівняння ax2+bx+c=0
Кількість питань у тесті: 11
Ви можете вибрати бажану кількість питань