Тестові контрольні завдання для перевірки залишкових знань студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» з дисципліни «Менеджмент проектів програмного забезпечення». Перший рівень (початковий)

Тест призначений для визначення базових (початкових) знань студентів (І рівень) при проведенні тестового контролю залишкових знань студентів з дисципліни "Менеджмент проектів програмного забезпечення".
Інструкція до тесту
 І рівень (початковий)
 
Цей рівень включає 30 тестових запитань, за кожне з яких Ви можете отримати 2 бали і таким чином набрати в сумі 60 балів. Такий результат є задовільним і відповідає оцінці 3 (задовільно) за національною шкалою і Е за шкалою ECTS.
Заповніть форму реєстрації
Кількість питань в тесті: 30