Брати Грімм "Пані Метелиця". Моральні цінності в казці. Характеристика образів персонажів.

  • Формуємо ключові компетентності відповідно до нaскрізних ліній:
  • уміння вчитися – самоорганізовуватися до навчальної діяльності;
  • загальнокультурну – дотримуватися норм мовленнєвої культури; зв‘язно висловлюватися в контексті змісту;
  • екологічну безпеку й сталий розвиток - набувати  досвіду спілкування з природою (НЛ-1);
  • громадянську відповідальність - навчатися цінувати власну свободу, ініціативність, обстоювати власні позиції; використовувати  народну мудрість у повсякденному житті для уникнення конфліктних ситуацій

     (НЛ-2);

  • підприємливість і фінансову грамотність - навчатися кмітливості й винахідливості (НЛ-4);
  • здоров`я й безпека - емоційно-ціннісна – формувати духовно-емоційний свiт учнів, їх естетичних позицій, світоглядних уявлень і переконань; розвивати вміння виразно й вдумливо читати; визначати тему та головну думку твору; висловлювати власне ставлення до зображених у казці подій.