1
0

Формуємо ключові компетентності відповідно до нaскрізних ліній: уміння вчитися – самоорганізовуватися до навчальної діяльності; загальнокультурну – дотримуватися норм мовленнєвої культури; зв‘язно висловлюватися в контексті змісту; екологічну безпеку й сталий розвиток - набувати  досвіду спілкування з природою (НЛ-1); громадянську відповідальність - навчатися цінувати власну свободу, ініціативність, обстоювати власні позиції; використовувати  народну мудрість у повсякденному житті для уникнення конфліктних ситуацій      (НЛ-2); підприємливість і фінансову грамотність - навчатися кмітливості й винахідливості (НЛ-4); здоров`я й безпека - емоційно-ціннісна – формувати духовно-емоційний свiт учнів, їх естетичних позицій, світоглядних уявлень і переконань; розвивати вміння виразно й вдумливо читати; визначати тему та головну думку твору; висловлювати власне ставлення до зображених у казці подій.