0
0

Мета: навчити евфонічних правил, пояснити закони уподібнення звуків української мови, удосконалити вимову приголосних звуків за нормами літературної вимови; ознайомити учнів з явищами уподібнення приголосних звуків; формувати навички обґрунтування орфограми «Уподібнення приголосних звуків»; розвивати фонематичний слух, мовне чуття, пам’ять, увагу, розвивати усне і писемне мовлення, фонетичних слух, критичне мислення учнів; виховувати повагу до таких моральних якостей, як людяність і доброта, виховувати пошану до української мови. Українська мова 5 клас, урок, знання. Учні знають та обгранковують написання слів відповідними правилами.