0
0

- продовжити знайомство учнів з небезпечними ситуаціями, які можуть   виникнути в квартирі; - розвивати здатність орієнтуватися у складних ситуаціях, вміння оціню-   вати небезпеку та вибирати дії самозахисту;              - виховувати  винахідливість, спостережливість, сміливість.