Життєві принципи та цінності

Запропонована методика "Життєві принципи та цінності" є перерробленою, скороченою та адаптованою до сучасних реалій  версією "Ціннісного опитувальника" Шварца (https://onlinetestpad.com/ru/test/148095-cennostnyj-oprosnik-shvarca)

Головна мета запропонованої методики - допомогти респонденту віднайти, усвідомити базові налаштування власної життєвої активності. Для цього методика пропонує переліки важливих життєвих принципів та бажаних характеристик особистості, які слід оцінити згідно інструкції. Результатом проходження методики респондент отримає наочний розподіл власних переваг у межах трьох взаємоповʼязаних сфер, що відображають взаємодію особистості та суспільства. 

Кожна з цих сфер також має розподіл на чотири напрями. Тобто буде запропоновано дванадцять ключових ціннісних орієнтирів, їх докладні характеристики та актуальність кожного напряму для респондента за 10-бальною шкалою. Також показані можливі протиріччя в ціннісній картині світу респондента, про що можна прочитати в результатах опитування після проходження запропонованої методики.ʼСлід додати, що методика не є науково-вивіреним інструментом з підтвердженням валідності. Тобто її варто використовувати для самопізнання та самовдосконалення, та не слід її обирати в якості діагностичного інструменту для наукового дослідження.

Тест анонімний, ми не вимагаємо ваших реальних імен та контактів. Коротенька панель із статистичними даними допоможе нам отримати узагальнену картину налаштувань спільноти українців. Та якщо ви вирішите пройти  декілька методик, запропонованих на цьому сайті (посилання нижче) - прохання надавати ті самі дані для можливості порівняти результати одного респондента за різними методиками.

Ви також можете зрозуміти власні способи долати стрес за методикою "Місток над прірвою"

https://onlinetestpad.com/ua/testview/1413214-mistok-nad-prirvoyu

Дослідити увлення про добробут та щастя за "Шкалою психологічного благополуччя"

https://onlinetestpad.com/pzh4zzoyycyf4

Для тих, хто працює з людьми, ціквим може бути дослідження власних керівних стилів  за методикою "Який Ви керівник? Матриця стилів управління Блейка-Мутона"

https://onlinetestpad.com/ax5za7v57ewhi

 

У разі виникнення питань можна звернутись до  :

Олена Мерзлякова - Богдан

ФБ https://www.facebook.com/o.merzliakova

Ольга  Баніт.  https://www.facebook.com/olga.banit

Телеграм +380 63 645 91 99 або доєднатись до спільнити поцінювачів психології життєстійкості та самовідновлення в телеграмі-каналі "Абетка стресостійкості" за посиланням https://t.me/+TX1EAThCupM2M2Ni

 

 

Інструкція до тесту

Вам буде запропоновано перелік 30 важливих життєвих принципів та 30 можливих характеристик особистості, які дозволяють реалізувати названі принципи в повсякденному житті. Вам слід оцінити важливість кожного принципу саме для вас в цей період вашого життя за такою шкалою :

0 - зовсім не важливо;

1 - важливо  у разі сприятливих умов реалізації;

2 -  принципово важливо за будь-яких обставин.

Намагайтесь обирати бал 2 не дуже часто, не більше 5-6 разів на кожен перелік. Адже відомо, що принципово важливих речей не може бути нескінченно багато. Ми маємо робити вибір та фокусувати увагу дійсно на те, що для нам є найважливішим.

Те саме стосується і особистісних характеристик людини. Вам слід зафіксувати за тією самою логікою вашу здатність проявляти саме ці якості в вашій повсякденній активності "тут і зараз"

0 - це характеристика вас не стосується

1- іноді ви проявляєтесь таким чином, коли тому сприяють зовнішні обставини

2 -  це ваше найважливіше налаштування, тому ви проявляєте таку якість за будь-яких умов.

Намагайтесь бути чесними з собою - адже опитуваник в першу чергу створений для самодослідження та саморозуміння.

 якщо результати вам здаються такими, що не відповідають дійсності - більшою мірою варто довіряти самому собі, ніж зовнішнім тестам. Та все ж таки ви отримаєте поштовх для рефлексії та самоаналізу.

Будь ласка, кілька питань загальної статистики
Кількість питань у тесті: 60